Burské kozy - údržba krajiny

Nespornou výhodou chovu burských koz je údržba krajiny formou vypásání pozemku i v těžko dostupných lokalitách a to včetně likvidace náletových křovinných porostů.

   

   


Aktuality

protokol-t

19.8. 2013
V roce 2013 jsme odchovali 17 kůzlat, celkově pak v průběhu doby 247 zvířat.

20.10. 2005
Spuštěny internetové stránky www.burske-kozy.cz

www.burske-kozy.cz (C) 2005 Libor Nekovář